Industrie 4.0.: Enkel voor en door mannen ?

18 september, 2018

Pleidooi voor een meer natuurlijke mix !

Iedere week kijk ik vol nieuwsgierigheid uit naar de nieuwe Trends-magazine. De reclames vliegen meteen de papiermand in en de bijlage ‘iedereeninnoveert’ blader ik gretig door. Deze keer met de titel Industrie 4.0. Op de cover enkel mannen. Ik blader verder en lees de koppen door. Tot mijn teleurstelling worden enkel mannen aan het woord gestaan als expert. En dit anno 2018?

Vorige week nog een netwerkavond bijgewoond waarbij enkel mannen een speech gaven bij het honoreren van de loopbaan van een mannelijke collega. Deze speech werd voor mij in mineur beëindigd met de woorden: ‘Ook dank aan zijn vrouw voor haar jarenlange support. Want zoals ze zeggen: achter elke sterke man staat een sterke vrouw. Dertig jaar geleden zeiden we er zelfs bij: achter elke sterke vrouw, een man die het niet wou, ha ha ha’.

Ik ben verontwaardigd en toch verbaast dit me ook weer niet. Door dit laatste word ik nog meer getriggerd. Waarom verbaast dit me niet? Wil ik hier dan aan gewoon worden? Ik kom uit een ‘mannen’ sector. Heb lang gewerkt voor een multinational waar je je als vrouw dubbel zo hard moest bewijzen, ook al was je een high potential. Heb nadien jaren gewerkt ten dienste van de maakindustrie waar vrouwen in leidinggevende functies duidelijk in de minderheid waren. Toen ik als enige vrouw in een Raad van Bestuur zetelde, werd ik door de toenmalige voorzitter, een 40er, voorgesteld als zijnde ‘Sarah die aanwezig is omdat we aan de quota willen voldoen’. Ofschoon mijn toenmalige baas, een 60er, me deze zetel had toevertrouwd omdat hij zeer goed wist dat ik kennis van zaken had omtrent innovatie; Gelukkig zijn er weldenkende mannen, zoals mijn toenmalige baas, die verder kijken dan het geslacht. Maar door zulk een introductie als enige vrouw bij een groep van mannen sloeg ik helemaal dicht. Dit is 10 jaar geleden en vandaag zou ik dit zeker anders aanpakken. Een mens evolueert gelukkig. Jammer genoeg evolueert de appreciatie voor vrouwelijkheid niet even snel mee. Ook niet door de vrouwen zelf.

Meer en meer zie ik vrouwen die zich mannelijker gaan gedragen, die worstelen met hun vrouwelijkheid, hun kracht als vrouw verbloemen uit angst om niet serieus genomen te worden. Ik spreek zelf uit ervaring en heb ook tijd en vele inzichten nodig gehad om hiervan af te stappen. Waarom je talenten, je vrouwelijkheid onderdrukken? Waarom deze verschillen niet omarmen? Want we zijn inderdaad verschillend. Vrouwen kunnen kinderen dragen, mannen niet. Zijn we daarom minder? We hebben elkaar wel nodig, we zijn aanvullend, evenwaardig!

Vrouwen zijn ‘web-denkers’ mannen ‘stap-denkers’ staat er mooi omschreven in het boek van Kurt Ostyn. Mannen zijn beter in het opvolgen van stappen naar een lineair doel. Vrouwen beter in het leggen van verbanden en het behouden van overzicht. Mannelijke energie leidt tot daadkracht. De vrouwelijke energie resulteert in draagkracht. In ieder van ons zitten beide energieën vervlochten.

Het onderwerp komt gelukkig vaker aan bod, is bespreekbaar geworden. We hebben mooie pioniers zoals Wouter Torfs die via OOTF deze thema’s zichtbaar wil maken. Maar al te vaak zie ik het nog in woorden en beloftes, te weinig in de praktijk. Ik zie vooral mannelijke sprekers en leiders aan bod komen, ook bij organisaties die mensgericht en waardegedreven ondernemerschap aanmoedigen. Ook als het gaat over de balans tussen man en vrouw, nemen mannen de overhand. Ik voel nog een angst om vrouwelijkheid te omarmen, niet alleen bij mannen, ook door vrouwen. Er worden massaal vrouwelijke netwerkavonden georganiseerd. Zijn we daarom vrouwelijker? Durven we onze vrouwelijkheid enkel in deze omgeving te tonen?

De huidige economie en vele ‘man’agement structuren binnen bedrijven zijn nog te lineair en weinig flexibel opgebouwd. Het is toch niet omdat je kiest voor een gezin en tijdelijk meer tijd voor je gezin wil maken omdat je warmte en gezondheid belangrijk vindt, dat je daarom plots je kennis en talenten bent kwijtgespeeld? Wat dan vergeten wordt, is dat je op deze manier andere talenten ontwikkelt en je je als mens verder verrijkt. Door uit uw comfort zone te stappen, bepaalde zekerheden los te laten, moet je creatiever leren omgaan met deze niet-routineuze situaties. Je hersenen moeten daarvoor aan de slag met nieuwe verbindingen en oplossingen. Hetgeen bevorderlijk is om jezelf intellectueel en persoonlijk te laten groeien. Maar dit wordt niet gewaardeerd; Enkel als je een economische toegevoegde waarde oplevert, tel je mee. Het is alsof enkel de vruchten van de boom relevant zijn. Alsof het water, de bodem, het zonlicht, de boom zelf en alle andere elementen binnen een ecosysteem niet meetellen.

Kortom, in een maatschappij die meer en meer wil inzetten op circulariteit, diversiteit en verandering ben ik ervan overtuigd dat er meer nood is aan vrouwelijke kwaliteiten. Niet volgens quota, niet op papier, niet als uithangbord, niet enkel thuis bij de kinderen, niet enkel binnen vrouwennetwerken, maar wel binnen alle lagen van de industrie van de toekomst. Deze meer natuurlijke mix zal ervoor zorgen dat er niet enkel over co-creatie en even-waardigheid gesproken zal worden, maar dat deze ook zal toegepast worden, zowel intern als extern.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.