Lego® Serious Play®

lego serious play

©Sarah Blee photography

Lego® Serious Play® methode (gecertifieerd facilitator)
Lego® Serious Play® is een methode bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, beleid, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of identiteit. Als erkend facilitator werkt Sarah reeds enkele jaren met de Lego Serious Play methode.

100% participatie, openheid en respect
Deze methode zorgt ervoor dat eenieder evenwaardig aan bod komt. Zo kom je tot een krachtig en gedeeld beeld over de verandering of uitdaging  waar je als groep voor staat. Lego® Serious Play® helpt om op een andere, visuele en metaforische manier met elkaar te overleggen waarbij iedereen evenveel tijd en gelegenheid krijgt om diens ideeën naar voor te brengen. Dit leidt tot betekenisvolle gedeelde en gedragen modellen. In deze workshops of vergaderingen staan niet de verbale brainstorms centraal of de eindeloze presentaties. Het gaat wel om eerlijke, efficiënte en waardevolle communicatie.

lego serious play

©Sarah Blee photography

Dieperliggende inzichten
Door deze transparante en creatieve aanpak, kom je ook tot dieperliggende inzichten. Het flexibel inzetten van de Lego blokken, zorgt dat je het onzichtbare kan zichtbaar maken. 

Gedragen oplossingen
De visuele, creatieve en flexibele Lego modellen bieden zowel een persoonlijke als gedragen interactie. Het is een methode waarbij eenieder zijn toegevoegde waarde in kaart kan brengen. Het is met deze mix van kennis, interactie en vertrouwen dat de zaken weer in beweging kunnen worden gebracht.