Driven by nature !

Business coach, facilitator, design thinker, change architect, natuurcoach, of wellbeing coach…?

Sarah Gillis grootste kracht als facilitator is haar leergierigheid, creativiteit alsook openheid om haar kennis in te zetten voor anderen. Naast waardevolle mentale modellen wil ze ook continu inspiratie halen uit metaforische en natuurlijke systemen. Daarom is ze zelf steeds op zoek naar nieuwe inzichten met een sterke holistische benadering, hetgeen een krachtig middel is voor echte verandering. De diverse inspiraties uit het Oosten en Westen zorgen voor nog betere holistische visies en inzichten. Van hieruit ontwikkelde ze zelf een Nature Thinking aanpak

De motor voor verandering is te vinden bij de mensen zelf en de context die continu in evolutie is, zowel intern als extern. Ze ondersteunde projecten met diverse thema’s: circulaire economie, toekomstgerichte trajecten, waardeketen innovatie, optimalisatie klantenbeleving, gedragen engagement en teamwerking, generatieoverdracht, ….

Doorheen haar persoonlijk leven en loopbaan staan het welbevinden van een groep centraal. Op professioneel vlak kreeg ze vaak te horen dat ze breed flexibel inzetbaar is, goed overzicht kan houden van projecten – helicopterview – en situaties sterk kan aanvoelen. Als externe neutrale facilitator is ze hierdoor een meerwaarde. Hierbij respecteert ze het zelfsturend vermogen van de klant.

Met een multidisciplinaire en holistische aanpak brengt ze mensen en organisaties in beweging – movado – en verwondering – ‘ooh. De juiste beslissingen nemen en doelen stellen, maar ook je eigen potentieel en dat van een ander kennen, zijn cruciaal voor ieder individu en iedere organisatie. Opgegroeid in een nest van ondernemers, heeft ze van dichtbij gezien wat de kansen, uitdagingen, alsook bedreigingen en mogelijkheden zijn.

Om zelf in beweging te blijven en ook om beter naar zichzelf te leren luisteren volgt ze continu opleidingen waar de mens en de natuur centraal staan. Sarah beseft dat zowel materiële als immateriële voeding effect heeft op de kwaliteit van je leven. Dit scherpt haar expertise als facilitator verder aan en zorgt ervoor dat er op een nog meer holistische wijze gekeken kan worden naar hoe je als persoon en organisatie een verbinding kan maken met het ecosysteem. Zo kan je je eigen ontwikkeling koppelen aan de ontwikkeling van het groter geheel.

Noem haar een business coach, facilitator, design thinker, change architect, natuurcoach, of wellbeing coach…. Alle suggesties voor één duidelijke titel zijn welkom. Want deze heeft ze nog niet gevonden.