Sarah Gillis Driven by nature

wie ben ik

When people meets their nature. When nature meets business. There’s creativity!

Hoe gaan jij en je omgeving om met transformatieverandering en vernieuwing? Hoe ontdek je je eigen potentieel en dat van anderen? Hoe verbeter je de samenwerking met je collega’s en stakeholders? Hoe genereer je meer verheldering in je doelen en het traject daarnaartoe? Sarah ondersteunt en inspireert mensen en bedrijven op natuurlijke, co-creatieve en waardegedreven wijze in hun zoektocht naar meer duurzame groei. Hierbij gaat ze verhelderend aan de slag met een combinatie van zijn, denken, doen, voelen en ervaren. Als neutrale facilitator en co-creator zorgt ze ervoor dat je op creatieve wijze in dialoog treedt met jezelf, elkaar, je klanten, je collega’s, ….. Als coach begeleidt ze je met de natuur als partner naar een antwoord op jouw vragen en uitdagingen. Als inspirator voedt ze je met de natuurlijke wijsheid. Doel is om bedrijven en mensen te laten openbloeien. Een bloeiende organisatie zal dan ook het resultaat zijn van bloeiende mensen, die zich vanuit een sterk collectief bewustzijn kunnen richten op het versterken van het algemeen belang van de organisatie.

When evidence-based meets experience-based

Sarah is reeds meer dan 15 jaar actief geweest binnen innovatie voor zowel kleine als grote organisaties. Ze heeft gezien dat de motor voor beweging en verandering te vinden is bij de mensen zelf. De principes van de natuur zijn hierbij een krachtige bron van inspiratie. Daarnaast is ze reeds meer dan 20 jaar gefascineerd door de aloude Oosterse wijsheden. Vanuit haar expertise in de business wereld samen met haar persoonlijke interesse, ontwikkelde ze een Nature Thinking aanpak waarmee ze aan de slag te gaat om zichtbaar te maken wat onzichtbaar is en mensen en organisaties in beweging te brengen. De steeds veranderende context zorgt er immers voor dat je jezelf en je organisatie telkens moet (her)ontdekken en vernieuwen.

Mensen en organisaties zijn als de natuur – een creatief ecosysteem dat steeds in beweging, verandering en met elkaar verbonden is.

Facilitator & Coach

Werp een ander perspectief op de zaak. 
Indien er zich een uitdaging voordoet, dan kijkt ze graag mee om deze zo effectief mogelijk te ondersteunen. Het verwerven van nieuwe inzichten en verhelderen van het probleem staan hierbij centraal. Uitdagingen en veranderingen bestaan onder vele vormen, groot en klein, en zijn een constante in ieders leven en iedere organisatie. Zelfkennis, gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van veranderingen. Via een natuurlijke en co-creatieve aanpak biedt ze de nodige ondersteuning bij je persoonlijke, team– en organisatieontwikkeling. Doel is om meer empowerment, verbinding en beweging te creëren.

Facilitator

Coach

Inspirator & Change Maker

Verrijk jezelf met natuurlijke en creatieve inzichten.
Het Nature Thinking model is een levend en creatief systeem ter ondersteuning van verandering en het creëren van nieuwe inzichten. Het reikt een unieke combinatie van mentale, co-creatieve, intuïtieve en natuurlijke handvaten aan en is gebaseerd op de aloude natuurlijke wetmatigheden in de natuur. Wil je ervaren wat deze aanpak jou, je organisatie, je team kan brengen, dan biedt Sarah workshops, sessies, trajecten en lezingen aan. Als leider van een groep of organisatie, als coach of faciliator, als persoon, zelfs als collega of vriend word je in de eerste plaats inspirator door deze eerst zelf toe te passen en te ervaren.

Inspirator