Sarah Gillis Change Facilitator

wie ben ik

Hoe gaan jij, je omgeving en je organisatie om met verandering? Hoe help je mensen en organisaties natuurlijk en waardevol groeien? Hoe ontdek je je eigen potentieel en dat van anderen op een creatieve en boeiende manier? Hoe verbeter je de relatie met je mensen, klanten en stakeholders? Hoe help je een organisatie op strategisch vlak vooruit?
Niet door het veranderen van processen, wel door meer waardegedreven, natuurlijk en co-creatief te ondernemen. Sarah Gillis biedt hier als neutrale change facilitator vanuit een helicopterview de nodige ondersteuning in.

Als innovatieadviseur en Design thinker is Sarah Gillis reeds jaren actief voor diverse kleine en grote organisaties en heeft ze gezien dat innoveren meer is dan enkel product- en procesinnovatie. De motor voor verandering is te vinden bij de mensen zelf en de context die continu in evolutie is, zowel intern als extern. Ze ondersteunde projecten met diverse thema’s: circulaire economie, toekomstgerichte trajecten, waardeketen innovatie, optimalisatie klantenbeleving, gedragen engagement en teamwerking, generatieoverdracht, strategische innovatie, ….

De laatste jaren is ze zichzelf gaan verdiepen in de natuurlijke principes en het effect ervan op je eigen ontwikkeling en deze van je omgeving. Van hieruit ontwikkelde ze de ‘Nature Thinking©’ methode. De steeds veranderende context zorgt ervoor dat je jezelf en je organisatie telkens moet (her)ontdekken en vernieuwen. Uiteindelijk is een organisatie als de natuur – een ecosysteem. Alles is steeds in beweging en met elkaar verbonden. Dit creatief, co-creatief en natuurlijk proces van beweging, verwondering en vernieuwing zet ze als facilitator graag in bij bedrijven – to companize – en ondernemende mensen die een klankbord nodig hebben – to personize. Daarnaast brengt ze haar kennis rond haar eigen ontwikkeld ‘Nature Thinking’ model graag over via diverse opleidingen en lezingen – to energize.

Een organisatie is als de natuur – een ecosysteem. Alles is steeds in beweging en met elkaar verbonden.

Personize / Companize

Werp een ander perspectief op de zaak.

Movad’ooh begeleidt ondernemers, mensen, teams en organisaties bij verandertrajecten. Indien er zich een uitdaging voordoet, dan kijken we graag mee om deze uitdaging zo effectief mogelijk te ondersteunen.
Verandering bestaat onder vele vormen en is een constante in ieders leven en iedere organisatie: strategiewijzigingen, innovaties, (generatie)overdrachten, integraties van teamleden, transities, wijzigingen van groep, functie, het uitwerken van een nieuwe gemeenschappelijk en gedragen visie, ….; Gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van verandering. Mens en cultuur zijn essentiële factoren geworden. Via een mix van mentale en co- creatieve Design Thinking technieken en het eigen ontwikkeld Nature Thinking© model biedt Movad’ooh de nodige ondersteuning.

Personize

Companize

Energize

Verrijk jezelf met natuurlijke inzichten.

Het Nature Thinking© model reikt een unieke combinatie van mentale, co-creatieve, intuïtieve en natuurlijke handvaten aan.
Wil je met een groep gelijkgestemden ervaren wat dit model jou, je organisatie, je team kan brengen, dan biedt Movad’ooh lezingen, workshops of trajecten aan. Als leider van een groep of organisatie, als coach of faciliator word je in de eerste plaats inspirator van verandering door deze zelf toe te passen en te ervaren.
De workshops zijn bedoeld als eerste praktische kennismaking met dit model.
De trajecten zijn er om het Nature Thinking© model intensief te ervaren, aan te leren en te delen in groep. Doel van een traject is om een nieuwe mindset te implementeren bij jezelf, je team, organisatie, …

Energize