Sarah Gillis Driven by nature

wie ben ik

When people meets their nature and business meets nature, there’s creativity!

Met Movad’ooh laat Sarah mensen en organisaties de unieke maar tevens natuurlijke kracht van verwondering, nieuwsgierigheid en verbeelding herontdekken om zo terug in beweging te komen. Want van nature zijn we dit allemaal: nieuwsgierig, creatief, zonder verwachtingen en vol energie.

Doel van Movad’ooh is om mensen en bedrijven op natuurlijke, systemische en co-creatieve wijze te ondersteunen in hun zoektocht naar meer duurzame groei. Hierbij gaat ze verhelderend aan de slag met een combinatie van zijn, denken, doen, voelen en ervaren. Als neutrale facilitator en co-creator zorgt ze ervoor dat je op creatieve wijze in dialoog treedt met jezelf, elkaar, je klanten, je collega’s, ….. Als coach begeleidt ze jou met de natuur als partner naar nieuwe inzichten. Als inspirator voedt ze je met de natuurlijke wijsheid. Doel is om mensen en bedrijven in beweging te brengen, te verwonderen en zo te laten openbloeien. Een bloeiende organisatie zal dan ook het resultaat zijn van bloeiende mensen, die zich vanuit een sterk collectief bewustzijn kunnen richten op het versterken van het algemeen belang van de organisatie.

When evidence meets experience base.

Met 20 jaar ervaring binnen innovatie en verandering voor zowel kleine als grote organisaties, heeft ze gezien dat de motor voor beweging en verandering te vinden is bij de mensen zelf. Ze leidde projecten met diverse thema’s: circulaire economie, toekomstgerichte trajecten, waardeketen innovatie, optimalisatie klantenbeleving, gedragen engagement en teamwerking, generatieoverdracht, strategische innovatie, ….
Vanuit haar jarenlange persoonlijke fascinatie in de Oosterse wijsheden, is ze zichzelf de laatste jaren verder gaan verdiepen in de natuurlijke principes en het effect ervan op je eigen ontwikkeling en deze van je omgeving. Haar expertise in de business wereld samen met haar persoonlijke interesse, bracht ze samen in een Nature Thinking aanpak. Hiermee maakt ze zichtbaar wat onzichtbaar is en brengt ze mensen en organisaties in beweging. De steeds veranderende context zorgt er immers voor dat je jezelf en je organisatie telkens moet (her)ontdekken en vernieuwen.

Mensen en organisaties zijn als de natuur – een creatief ecosysteem dat steeds in beweging, verandering en met elkaar verbonden is.

Facilitator & Coach

Werp een ander perspectief op de zaak.
Indien er zich een uitdaging voordoet, dan kijkt ze graag mee om deze zo effectief mogelijk te ondersteunen. Het verwerven van nieuwe inzichten en verhelderen van het probleem staan hierbij centraal. Uitdagingen en veranderingen bestaan onder vele vormen, groot en klein, en zijn een constante in ieders leven en iedere organisatie. Zelfkennis, gedrag en de interactie tussen (groepen) mensen bepalen in grote mate het succes van veranderingen. Via een natuurlijke, systemische en co-creatieve aanpak biedt ze de nodige ondersteuning bij je persoonlijke, team– en organisatieontwikkeling. Doel is om meer empowerment, verbinding en beweging te creëren.

Facilitator

Coach

Inspirator & Change Maker

Verrijk jezelf met natuurlijke en creatieve inzichten.
Het Nature Thinking model is een open, levend en creatief systeem ter ondersteuning van verandering en het creëren van nieuwe inzichten. Het reikt een unieke combinatie van mentale, co-creatieve, intuïtieve en natuurlijke handvaten aan en is gebaseerd op de aloude natuurlijke wetmatigheden in de natuur. Wil je ervaren wat deze aanpak jou, je organisatie, je team kan brengen, dan biedt Sarah workshops, sessies, trajecten en lezingen aan. Als leider van een groep of organisatie, als coach of faciliator, als persoon, zelfs als collega of vriend word je in de eerste plaats inspirator door deze eerst zelf toe te passen en te ervaren.

Inspirator