Inzicht, beweging en verwondering

De juiste natuurlijke inzichten in een wereld van verandering
Movad’ooh willen mensen en organisaties ondersteunen in het capteren van de juiste natuurlijke inzichten, waarbij men zich niet door emoties laat leiden maar nadenkt over de oorzaken, intenties en drijfveren. Dit is cruciaal, zeker in een context die voortdurend verandert, moet eenieder zo goed mogelijk inschatten welke gevolgen beslissingen hebben op het bedrijf, zichzelf, de werkgevers, de klanten en anderen belanghebbenden. Zo kan men op voorhand anticiperen op de gevolgen van diens beslissingen.

Beweging en verwondering = energie
Omdat het energie geeft om mensen en organisaties in beweging te brengen (‘movado’) en zich te laten verwonderen (‘ooh’) over zichzelf, hun organisatie, hun leven, hun omgeving, de wereld en hun plek daarin.
Om de waarden van jezelf en je organisatie te (her)ontdekken zodat je deze ten volle kan inzetten in een betekenisvolle context.

Op natuurlijke wijze
De natuur is een complex systeem maar daarom niet gecompliceerd. Natuurlijke inzichten kunnen mensen en bedrijven de weg wijzen en verheldering geven. Movad’ooh wil via een mix van Design Thinking en het eigen ontwikkeld Nature Thinking© model mensen en bedrijven ondersteunen in hun verandertraject door beter te leren luisteren naar zichzelf, elkaar en naar de omgeving. Een mens en organisaties zijn immers als de natuur – een ecosysteem. Alles is steeds in beweging en met elkaar verbonden.