Lego® Serious Play®

lego serious play

©Sarah Blee photography

100% participatie, openheid en respect
Lego Serious Play is een goede en leuke methode om met groepen te werken aan bijvoorbeeld visievorming, teambuilding of kernwaarden.
Als erkend facilitator gaat Sarah sinds enkele jaren graag aan de slag met de Lego Serious Play methode. Deze is bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, visie, beleid, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of identiteit.

lego serious play

©Sarah Blee photography

Dieperliggende inzichten
Lego® Serious Play® helpt om op een andere, visuele en metaforische manier met elkaar te overleggen waarbij iedereen evenveel tijd en gelegenheid krijgt om diens ideeën naar voor te brengen. Dit leidt tot betekenisvolle gedeelde en gedragen inzichten. In deze workshops of vergaderingen staan niet de verbale brainstorms centraal of de eindeloze presentaties. Het gaat wel om eerlijke, efficiënte en waardevolle communicatie.

lego serious play

©Sarah Blee photography

Gedragen oplossingen
Naast de economische en technologische zaken, zal er dieper ingegaan worden op de menselijke aspecten: sociale, emotionele, contextuele en relationele. Welke verschillen en overeenkomsten zijn er? De visuele Lego® modellen zorgen ervoor dat de interactie niet persoonlijk wordt maar dieperliggende inzichten creërt. Zo worden zaken in beweging gebracht met een mix van vertrouwen, kennis, interactie, gedeelde waarden en bovenal breed gedragen oplossingen.