Discover, Define & Develop

Movad’ooh ondersteunt organisaties in de verheldering van volgende vragen:

 • Strategie en visie ontwikkeling
 • Business ontwikkeling
 • Gedragen engagement
 • Innovatie ontwikkeling
 • Transitie proces
 • Transformatie proces
 • Generatieoverdracht
 • Stakeholder participatie
 • Klantenbeleving
 • Ondersteuning veranderingsproces
 • Teamontwikkeling
 • Idee generatie

Deze ondersteuning gebeurt vooral door het capteren van waardevolle inzichten bij de ondernemer(s), team, stakeholders, …. Zo ontstaat er meer verbinding. Verbinding met de context, de verscheidenheid aan stakeholders en de omgeving doet een organisatie op een betekenisvolle wijze evolueren en groeien. Dit is cruciaal, zeker in een wereld die voortdurend verandert, moet elke organisatie zo goed mogelijk inschatten welke gevolgen zijn/haar beslissingen hebben op het bedrijf, zichzelf, de werkgevers, de klanten en anderen belanghebbenden. Zo kan men op voorhand anticiperen op de gevolgen van diens beslissingen.

Multidisciplinaire en holistische aanpak
De tools om dit complexe design thinking proces in bedrijven te ondersteunen omvatten:

Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play® methode (gecertifieerd facilitator)
Lego® Serious Play® is een fijne methode om met groepen te werken aan bijvoorbeeld visievorming, teambuilding of kernwaarden. Ze is bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken op een niet gecompliceerde manier. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, beleid, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of identiteit. Deze methode zorgt ervoor dat eenieder evenwaardig aan bod komt om zo te komen tot een krachtig en gedeeld beeld over de verandering of uitdaging  waar je als groep voor staat.

Meer hierover

stakeholder mapping

Stakeholder insights & engagement mapping
Deze workshop faciliteert het in kaart brengen van stakeholders alsook hun belangen binnen een bepaald project, doelstelling of traject. Het overleggen van wie van de stakeholders belangrijk zijn en bovenal waarom, zorgt ervoor dat je een gericht actieplan kan opstellen. Cruciaal hierbij is dat je je enerzijds niet verliest in details maar tevens zo verfijnd mogelijk te werk gaat om zoveel mogelijk waardevolle inzichten te capteren van de betrokken partijen gerelateerd aan het te bereiken doel.

service design

Customer journey mapping / Service Design traject
Door vanuit het perspectief van de behoeftes van de klant te denken en te handelen, kan de ervaring voor de klant verbeterd worden. Dit doorheen elke individueel contactmoment met je organisatie en vanuit de verschillende behoeftes: praktische, emotionele, rationele en latente behoeftes. Deze methode helpt je om de juiste beslissingen te nemen om de belevenis van je organisatie op een gerichte wijze te optimaliseren.

Tevens kunnen nog andere methodes worden ingezet zoals business model en value proposition canvas, personas, …