Discover, Define & Develop

Ondersteunen en verbinden op natuurlijke en co-creatieve manier
Movad’ooh zorgt ervoor dat je op creatieve wijze in dialoog treedt met elkaar, je klanten, je collega’s,… . en ondersteunt organisaties in de verheldering van volgende vragen:

 • Strategie en visie ontwikkeling
 • Gedragen engagement creëren
 • Samenwerking verbeteren
 • Innovatie ontwikkeling
 • Transitie proces
 • Transformatie proces
 • Generatieoverdracht
 • Stakeholder participatie
 • Klantenbeleving optimaliseren
 • Ondersteuning veranderingsproces
 • Idee generatie
 • Verbinding in de organisatie
 • Delen van gedachten zonder intimidatie of discussie

Deze ondersteuning gebeurt vooral door het capteren van waardevolle inzichten op een natuurlijke en co-creatieve manier. Zo ontstaat er meer verbinding. Verbinding met de groep, de context, de stakeholders en de omgeving doet een organisatie op een betekenisvolle wijze evolueren en groeien.

Multidisciplinaire en holistische aanpak
De tools om dit proces in bedrijven te ondersteunen omvatten een mix van Design Thinking en Nature Thinking© :

Nature Thinking© model (gecertificeerde natuurcoach)

Movad’ooh hanteert het eigen ontwikkeld Nature Thinking© model ter ondersteuning van bedrijven. Het is gebaseerd op de natuurlijke processen. De natuur is immers een levend en creatief systeem dat ons veel kan bijbrengen. Verandering is dan ook iets heel natuurlijks, we gaan er alleen niet altijd natuurlijk mee om als organisatie en mens.

Lego® Serious Play®

Lego® Serious Play® methode (gecertificeerd facilitator)
Lego® Serious Play® is een fijne methode om met groepen te werken rond visievorming, teambuilding, opstellen kernwaarden, …. Ze is bedoeld om teams en organisaties te helpen bij het aanpakken van complexe vraagstukken op een niet gecompliceerde manier. Deze vragen kunnen te maken hebben met strategie, beleid, innovatie, samenwerking, teamrollen, leiderschap, communicatie of identiteit. Deze methode zorgt ervoor dat eenieder evenwaardig aan bod komt om zo te komen tot een krachtig en gedeeld beeld over de verandering of uitdaging  waar je als groep voor staat.

Meer hierover

stakeholder mapping

Stakeholder insights & engagement mapping
Deze workshop faciliteert het in kaart brengen van stakeholders alsook hun belangen binnen een bepaald project, doelstelling of traject. Het overleggen van wie van de stakeholders belangrijk zijn en bovenal waarom, zorgt ervoor dat je een gericht actieplan kan opstellen. Cruciaal hierbij is dat je je enerzijds niet verliest in details maar tevens zo verfijnd mogelijk te werk gaat om zoveel mogelijk waardevolle inzichten te capteren van de betrokken partijen gerelateerd aan het te bereiken doel.

service design

Customer journey mapping / Service Design traject
Door vanuit het perspectief van de behoeftes van de klant te denken en te handelen, kan de ervaring voor de klant verbeterd worden. Dit doorheen elke individueel contactmoment met je organisatie en vanuit de verschillende behoeftes: praktische, emotionele, rationele en latente behoeftes. Deze methode helpt je om de juiste beslissingen te nemen om de belevenis van je organisatie op een gerichte wijze te optimaliseren.

Tevens kunnen nog andere methodes worden ingezet zoals service design thinkingbusiness model canvas, value proposition canvas, lean canvas, personas, …